NIF'S KRAV OM POLITIATTEST

Postet av 4. Trenersiden den 16. Nov 2016

NIF logo.png

Norges Idrettsforbund krever politiattest fra alle trenere og tillitsvalgte i idretten.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig skrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.


Elektronisk søknad om politiattest


Ordningen i korte trekk:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.

Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest.

Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget.

Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget.

Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Du kan laste ned politiattesten her


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline