Ekstraordinært årsmøte OIL-F

Postet av Inge Lauritzen den 21. Des 2022

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Oppdal IL Fotball, kl 19, torsdag 5. januar 2023 i kommunestyresalen i Oppdal Rådhus.

Etter møte mellom Oppdal IL Hovedlaget og Fotballgruppa ble det besluttet å legge ansvaret og risikoen for fotballhallprosjektet helt og holdent over på fotballgruppa. I den forbindelse må fotballgruppa ta til vurdering og gjøre vedtak på veien videre.

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av funksjonærerer
  - møteleder, sekretær, to personer til å underskrive protokoll samt tre personer til stemmekorps
 4. Redegjørelse for å tilslutning til planene om fotballhall, dvs gjennomgang av tekniske løsninger, investeringsbudsjett og driftsbudsjett, fordeler og ulemper ved ulike løsninger.
  Beslutning om hvilken løsning klubben skal velge.
  Dersom årsmøtet velger å gå videre med hallprosjektet må følgende opp til beslutning;
 5. Tilslutning til at OIL-F registreres med eget organisasjonsnummer i Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret. Forutsetter at det er påkrevd med årsmøtevedtak framfor alminnelig styrevedtak.
 6. Tilslutning til at det opprettes et eget driftsselskap for Oppdalsbanken Arena AS med eget organisasjonsnummer i Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret.
 7. Tilslutning til at det avsettes aksjekapital kr 30.000 fra OIL-F sine midler til opprettelsen av for Oppdalsbanken Arena AS
 8. Valg av styre for Oppdalsbanken Arena AS
 9. Tilslutning til at man søker bank om tilsagn til lånekapital
 10. Tilslutning til at man søker Oppdal kommune om å avstå grunn til prosjektet.


Organisasjon og driftsform^J Oppdalsbanken Arena.pdf

Vurdering av alternativer samt låneopptak til fotballhall.pdf

Vurdering av alternativer samt låneopptak til fotballhall, ver 2.pdf

Referat-møte-fotballhall-23.11.2022-pdf.pdf

Skisse-veg-strøm-og-VA-i-fbm-fotballhall.pdf

Tilbygg, fotballhall.pdf

Kostnadsanalyse-Air-dome-OPPDAL.pdf

Revidert-baneplan-30.11.2022.pdf

0802 Hall Oppdal årssimulering 2022-12-05.pdfKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.