OIL klubbhåndbok


Oppdal idrettslag sin klubbhåndbok beskriver all virksomheten til hovedlaget og alle undergruppene. Oppdal IL sin visjon er "Flest mulig - lengst mulig" og klubbhåndboka er verktøyet vårt til å nå målene våre.

Alle tillitsvalgte i klubben bør sette seg godt inn i håndboka, men vi håper også at flest mulig av våre medlemmer tar seg tid til å se gjennom dem.

Klikk her for Klubbhåndboka