Årlig møte for 2022

Postet av Inge Lauritzen den 25. Jan 2023

Årlig møte 2023 for Oppdal IL Fotball avvikles mandag 27. februar kl 1900 i kommunestyresalen, Rådhuset.

Saksliste

01. Godkjenning av stemmeberettigete 

02. Godkjenning av innkalling og saksliste 

03. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

04. Behandling av fotballgruppas årsberetning 2022, inkl. årsmeldinger for lagene. 

05. Behandling av fotballgruppas regnskap i revidert stand for 2022

06. Behandling av forslag og saker  

07. Vedtak på fotballgruppas budsjett 2023

08. Behandling av fotballgruppas organisasjonsplan

 09. Valg


Protokolldokument - årsmøte for 2022.pdf

Årsmelding 2022 - OIL-F.pdf

Årsmelding for lag Oppdal IL Fotball.pdf

OIL fotball, org.kart, 2023.pdf

Tillitsverv med beskrivelse, navn og vakante posisjoner, pr feb 2023.pdf

Resultatregnskap og balanse 2022. Oppdal IL Fotball..pdf

Resultatrapport 2022 og budsjett 2023. Oppdal IL Fotball..pdf
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.