Foreldremøte J7 (født 2012)

Postet av Oppdal IL den 16. Apr 2019

Oppdal IL Fotball ønsker å invitere til foreldremøte for jenter som fyller 7 år i 2019. 😃⚽️☀️❤️
Møtet blir i kommunesstyresalen torsdag 2 mai kl 18. (Inngang til venstre).

Alle jenter som har lyst til å prøve fotball er hjertelig velkommen .⚽️

På møtet vil klubben informere litt om hvilke verdier den står for , og hvordan vi gjør det fremover.
Vi kommer også til å prate sammen om målene med det å starte med fotball når du er 6-7 år.
Hvordan skaper vi en trygg arena som gjør at barna føler trivsel , tilhørighet , mestring og fotballglede.
Alle er like viktige!!😃

Derfor er de første møtene med fotballen helt avgjørende ifh til om de ønsker å fortsette , eller ikke.
Derfor er det kjempeviktig med tilstedeværelse og engasjement av foreldrene.👍

Dere som er forhindret fra å møte kan sende meg en SMS eller ringe slik at jeg får vite at deres barn har lyst til å prøve fotball (mobnr 48096755)

Hjertelig velkommen til møtet folkens!! 🙏⚽️

Mvh Erik Botten
Ansvarlig Barnefotballen
Trenerveileder
Oppdal IL Fotball
Samarbeidsavtale OIL - Prøven Bil

Postet av Oppdal IL den 10. Aug 2018


Oppdal Idrettslag og Prøven Bil Oppdal har med virkning fra 1.august 2018 inngått en samarbeidsavtale.

Samarbeidsavtalen går ut på at Oppdal IL honoreres med hhv. kr 2.500,-  per nybil og kr 1.500,- per bruktbil solgt til medlem/medlems familie. Fra og med bil nr 21 økes satsene til hhv. kr 3.000,-/2.000,- beregnet fra bil nr 1. 

I tillegg er intensjonen at Prøven Bil skal bidra til å øke antall medlemmer i OIL gjennom å promotere avtalen til sine kunder. 

Prøven Bil vil få tilgang til å markedsføre seg under større arrangement i regi av OIL
Medlemskontingent

Postet av Oppdal IL den 6. Mar 2018

Minner om at ALLE som er med på organisert aktivitet i regi av Oppdal IL, også lagledere, trenere, styremedlemmer etc., skal betale medlemskontingent i Oppdal IL. Denne sørger for at du/barnet ditt er forsikret under aktivitet. Medlemskontingenten finner du ved å logge inn på minidrett.no. 
Årsmøte Oppdal IL

Postet av Oppdal IL den 7. Feb 2018

Årsmøte i Oppdal IL holdes tirsdag 20.mars kl 20:00 i Oppdal Rådhus.

Før selve årsmøtet vil det blir holdt fortsettende årlig møte for OIL fotball for å gjennomføre de styrevalgene som ikke ble tatt ved opprinnelig møte. Oversikt over valgkomiteens kandidater finner dere nedenfor.

Minner om at medlemskontingent for 2018 må være betalt for å ha stemmerett ved årsmøtet.

Velkommen! 


Valg OIL fotball

Saksliste

Årsmeldinger

Regnskap/Budsjett

Organisasjonsplan

Valg

Lovnorm
Politiattester

Postet av Oppdal IL den 29. Apr 2017

I henhold til vedtak i Norges idrettsforbund skal alle med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, fremvise politiattest. Dette fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for våre medlemmer.

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

Politiattesten er gyldig i 3 år.

Godkjent søknad fremvises ansvarlig i hver undergruppe, gjerne med kopi til Arnt Joar Jære (arnt.joar.jaere@oppdal.com) i OIL Hovedlaget

Elektronisk søknadsskjema finner du på denne lenken: https://attest.politi.no/

Papirsøknad finner du her: Søknad om politiattest - bokmål

I tillegg til søknaden må bekreftelse på formålet legges ved.

For utfyllende informasjon om søknadsprosessen, se https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politi...1 Kommentar