Ekstraordinært årsmøte

Postet av Oppdal IL den 11. Jan 2023

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Oppdal IL Hovedlaget

Sted: Tidtakerbua ved sentralskoleanlegget.

Dato: Mandag 13 februar 2023, klokken 20:00 – 21:00.

 

Styret i Oppdal IL hovedlaget innkaller til ekstraordinært årsmøte i forbindelse med fotballhallprosjektet og et ønske fra fotballgruppa om at laget etableres som et eget idrettslag under Oppdal IL.

 

Det foreslås følgende: Fotballgruppa etableres som et eget idrettslag under idrettslagsalliansen Oppdal IL. Årsmøtet i Oppdal IL gir styret fullmakt til å inngå avtale mellom Oppdal IL og OIL fotball, der avtalen skal regulere overføring av samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fotballgruppa i dag råder over i Oppdal IL til OIL Fotball som egen juridisk enhet.

 

Styret i OIL ønsker også å velge en ny representant til styret i samme møte

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Saker meldes til fungerende leder innen 30. januar 2023 og disse sendes skriftlig  per e-post til bb@aktiv.no Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til ekstraordinært årsmøtet gjøres tilgjengelig senest én uke før møtet på idrettslagets nettsider , det vil si senest  6. januar 2023.

Foreløpig saksliste:


1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder og referent, samt 2 medlemmer til å skrive under  protokollen
4. Fotballgruppa etableres som et eget allianseidrettslag under Oppdal IL.
5. Valg av ny styremedlem
6. Evt.


For å kunne møte, samt avgi stemme må du være innmeldt som medlem i Oppdal idrettslag, samt at medlemskap i Oppdal IL skal være betalt.


Vel møtt!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.